Kraftigt stigende behov for seniorboliger i Aalborg

Antallet af seniorer bosiddende i Aalborg Kommune stiger markant i de kommende år. Derfor bør man allerede nu flytte fokus fra ungdomsboliger til seniorboliger, mener man hos Himmerland Boligforening.

Aalborg har gennem de seneste år haft en nærmest eksplosiv udvikling på boligfronten, hvor et stort antal nye boliger er blevet opført. Størstedelen af dem har været målrettet unge uddannelsessøgende og har således haft til formål at imødekomme den store tilflytning af unge, som byen stadig oplever.

I fremtiden vil det dog ikke være ungdomsboliger, der fortjener det største fokus. Den seneste befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik viser nemlig, at der i 2045 vil bo i omegnen af 13.000 flere borgere over 70 år i Aalborg sammenlignet med i dag. Det svarer til en stigning på mere end 50 procent, og behovet for seniorboliger vil derfor være langt større.

- Det er en markant stigning, der samtidig betyder, at tæt på hver sjette beboer i Aalborg Kommune vil være over 70 år, når vi rammer 2045. Derfor er det vigtigt, at vi allerede nu begynder at arbejde målrettet med at tilpasse kommunens boligudbud, så vi kan tilbyde de kommende seniorer nogle gode boliger, der lever op til fremtidens krav, siger direktør for Himmerland Boligforening Ole Nielsen.

Mens behovet for seniorboliger vil stige markant frem mod 2045, vil behovet for ungdomsboliger stagnere. For samme periode forventes antallet af unge mellem 15-29 år nemlig blot at stige med ca. fire procent.

- De seneste år har vi bygget mange ungdomsboliger spredt over hele Aalborg. Det har været det helt rigtige at gøre i en periode, hvor antallet af studerende på både UCN og Aalborg Universitet er steget markant, men nu er det vigtigt, at seniorboligerne også bliver en prioritet, forklarer Ole Nielsen.

Seniorer er en ressource
Hos Himmerland Boligforening har man allerede indledt forberedelserne til den kommende boligsituation. Senest er boligforeningen gået sammen med Realdania om planlægningen af en ny stor bebyggelse på Fyrkildevej i det østlige Aalborg, mens de ligeledes har oprettet hjemmesiden SenioriAalborg.dk, der blandt andet skal informere potentielle lejere om fremtidens seniorboliger.

- Alt tyder på at seniorlivet i fremtiden kommer til at være anderledes, end det vi forbinder det med nu. Vi skal være længere på arbejdsmarkedet, mens mange formentlig vil supplere pensionen med deltidsarbejde, og det stiller nogle andre krav til boligerne, forklarer Ole Nielsen og fortsætter:

- Det er desuden vigtigt, at vi i højere grad end tidligere anskuer seniorerne som en ressource, der har stor værdi for byen. Det er vores ambition at tænke seniorboliger på en ny måde, hvor vi etablerer nogle bebyggelser, der er med til at samle beboere i nogle interessefælleskaber og samtidig, at vi i højere grad end tidligere blander de forskellige aldersgrupper. Boligbyggeriet skal med andre ord være med til at udvikle byen og lægge op til, at beboerne involveres i nærområdet. Det vil både skabe værdi for seniorerne og for området, slutter Ole Nielsen.

Fakta
  • Antallet af enlige over 60 år er steget med godt 87.000 på landsplan
  • Hver fjerde dansker vil være over 65 år i 2040
  • I 2045 vil der bo i omegnen af 13.000 flere borgere i Aalborg over 70 år

Søger du en seniorbolig?

Bliv medlem af Himmerland Boligforening i dag og begynd din søgen.

  • Meld dig ind

  • Vælg dine
    ønskeboliger

  • Velkommen
    indenfor