Flere seniorer vælger at bo til leje

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at flere seniorer nu skifter ejerboligen ud med en lejebolig. Det ligger i tråd med samfundsudviklingen ifølge direktør Ole Nielsen fra Himmerland Boligforening, der oplever en stor tilstrømning af netop seniorer.

Flere nordjyder over 50 år har de seneste år valgt at sælge deres ejerbolig for i stedet at bo til leje. Ifølge den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik bor der nemlig i dag cirka 7.500 flere nordjyder på den gode side af de 50 til leje, end det var tilfældet i 2010, og det svarer til stigning på cirka 12 procent.

Den tendens mærker man hos Himmerland Boligforening, og direktør Ole Nielsen peger på, at årsagen skal findes flere steder.

- Det er naturligvis en kombination af flere ting, der medfører denne stigning. Én forklaring er, at der er blevet flere seniorer, og blandt dem er der flere enlige, der gerne vil bo tæt på andre i samme situation og med samme interesser. Derudover oplever vi også, at flere seniorer egentlig gerne vil have mere tid til børnebørn og rejser, og de ønsker begrænses af parcelhusets pligter, forklarer han.

Ole Nielsen fortæller, at særligt tre parametre vægter tungest, når seniorer vælger at sælge ejerboligen til fordel for en lejebolig hos et alment boligselskab:

Stor økonomisk frihed
Som lejer er du ikke bundet på samme måde, som hvis du ejer en bolig. Hos Himmerland Boligforening kan du eksempelvis opsige dit lejemål med få måneders varsel, og det giver en stor fleksibilitet og frihed. Samtidig vil du opleve, at seniorboliger er forholdsvis billige, da de almene boligselskaber ikke skal tjene penge. Sælger du din bolig og flytter i en seniorbolig, frigør det altså potentielt en stor pose penge, som kan bruges på rejser, børnebørn osv. Det sidste er naturligvis forudsat, at du har betalt af på din bolig.

Ingen uforudsete udgifter
Som lejer af en seniorbolig i en almen boligforening er du økonomisk sikret på en helt anden måde, end det er tilfældet som boligejer. Hvis ovnen går i stykker, eller strømmen er gået, skal du hverken bekymre dig om erstatning eller elektrikerregninger. Alle disse uforudsete udgifter står boligselskabet for at betale.

God balance mellem privatliv og fællesskab
Fordelen ved at bo i en almen boligforening er, at du har din egen bolig, mens du samtidig har mulighed for at skabe relationer og involvere dig i dit områdes fremtid. Afdelingerne har beboerdemokrati, og du har derfor mulighed for at få indflydelse på din afdelings prioriteringer.

Ole Nielsen lægger desuden vægt på, at seniorlivet er under forandring. Vi bliver ældre, vi er længere på arbejdsmarkedet og flere seniorer end tidligere lever alene. Hos Himmerland Boligforening arbejder man derfor målrettet med at udvikle fremtidens seniorboliger, der blandt andet skal samle beboer i interessefælleskaber. I den forbindelse har Himmerland Boligforening sammen med Realdania netop afsløret planerne for en stor seniorboligbebyggelse på Fyrkildevej i det østlige Aalborg, og derudover har man lanceret hjemmesiden www.senioriaalborg.dk, der skal give indblik i fremtidens seniorboliger.Graf:

Kilde: Danmarks Statistik

Søger du en seniorbolig?

Bliv medlem af Himmerland Boligforening i dag og begynd din søgen.

  • Meld dig ind

  • Vælg dine
    ønskeboliger

  • Velkommen
    indenfor