Flere enlige seniorer stiller nye krav til boligbyggerier

Antallet af enlige seniorer i Aalborg Kommune er steget eksplosivt, og det kommer til at få stor betydning for fremtidens boligmarked. Det vurderer Himmerland Boligforening, der investerer massivt i udviklingen af moderne seniorboligbebyggelser.

Gennem de seneste mange år er antallet af enlige seniorer steget. Udviklingen tog især fart omkring årtusindeskiftet, hvorefter antallet af enlige over 60 år er steget med godt 87.000 på landsplan. Den tendens ser man ligeledes i Aalborg Kommune, hvor antallet i samme periode er vokset med 2.600 svarende til en stigning på 35 procent. 

Denne meget markante udvikling stiller nye krav til, hvordan fremtidens seniorboliger kommer til at se ud. Det fortæller direktør for Himmerland Boligforening Ole Nielsen.

- Det stigende antal enlige seniorer medfører et stigende behov for seniorboliger helt generelt, da der skal flere boliger til at dække behovet. Derudover stiller udviklingen også krav om boliger, der i højere grad er tilpasset den enliges behov. Den enlige har typisk ikke brug for samme antal kvadratmeter, mens boligerne gerne må være nemme at vedligeholde og ikke mindst ligge tæt på områder, hvor man kan dyrke og styrke sine relationer med andre, fortæller han.

Netop kontakten til omverdenen er vigtig. Undersøgelser fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI, viser nemlig, at ensomhed er et voksende problem blandt seniorer, og det problem kan moderne seniorboligbebyggelser være med til at dæmme op for:

- Det handler dels om at etablere gode fællesfaciliteter, som kan samle beboerne og skabe nye relationer, og så handler det også om at udvikle boligområder, der har fokus på interessefællesskaber, så seniorer kan bo side om side med borgere med samme interesser, forklarer Ole Nielsen.

Himmerland Boligforenings skærpede fokus på seniorboliger har allerede udmøntet sig i et partnerskab med Realdania. Parterne har sammen udviklet et nyt seniorboligkompleks på Fyrkildevej i det østlige Aalborg.

 

Graf over udviklingen af antallet af enlige seniorer i Aalborg Kommune:

 

Søger du en seniorbolig?

Bliv medlem af Himmerland Boligforening i dag og begynd din søgen.

  • Meld dig ind

  • Vælg dine
    ønskeboliger

  • Velkommen
    indenfor